Конкурс за бесплатне студије у Русији – за држвљане Србије

Конкурс за бесплатне студије у Русији – за држвљане Србије

Конкурс за бесплатне студије у Русији – за држвљане Србије

Министарство високог образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије и сународника који стално живе у Србији, на школовање у 2022/2023. академској години о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији

Регистрација ће бити отворена до 10. децембра 2021.

Студенти имају могућност да:

  • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
  • Студирају бесплатно
  • Добијају  новчану  стипендију (у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех
  • Буду смештени у студентском дому

 

Избор кандидата за школовање врши  се у две етапе.

I Етапа. Избор кандидата за школовање врши Росотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији).

 У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму аплицирања  на  информационом  систему

 https://education-in-russia.com

Пријаве до 10. децембра!

Сви кандидати треба да приложе у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји.

Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве

  • На свом личном кабинету (https://education-in-russia.com) има право да наведе максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.
  • Ако не говорите руски, у анкети бирате „потребна обука на припремном факултету “.

2) Копију прве стране пасоша (страница у боји која  се читко види).

 Пасош треба да важи  најмање  1,5 годину од момента потенцијалног издавања визе за студирање у Русији ( март 2024.г. и дуже);

3)  Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;

4) Копију уверења о положеним испитима (оцене) у случају ако кандидат још није завршио студирање, кандидат доставља последње уверење о положеним испитима са оценама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

За ученике средњих школа

 потребно је приложити  сведочанства  са оценама за 3  претходно завршена разреда (може да буде потврда из школе или фотокопија прве стране и стране са оценама разреда из ђачке књижице оверена печатом школе)

Препоручујемо да приложите следећа документа:

– мотивационо писмо, писмо препоруке (може бити на руском или енглеском језику, није потребан оверен превод), копије различитих писама, диплома, потврда итд. (резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

– ако сте победник међународних такмичења, приложите потврду (узима се у обзир резултат за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

_______________________________________________________________________

За студенте 4. године основних студија

Обавезно приложити:

 потврду о положеним испитима и потврду о броју преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

Препоручује се достављање докумената који потврђују:

– писмена молба од универзитета наведеног у пријави кандидата као први избор. У овом случају писмо мора потписати ректор или проректор универзитета наведеног у првом избору кандидата.

– учешће на научним и образовним конференцијама и симпозијумима;

– научне публикације са назнаком (уколико постоје) библиографских података (највећи број разматраних публикација је 1);

– диплома о завршеном претходном образовању са „одличним“ успехом (ако има);

– учешће у друштвеним пројектима, спортска или креативна достигнућа.

(резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

___________________________________________________________________

За кандидате који уписују докторске студије (аспирантура и ординатура)

Обавезно приложити:

– писмену молба од универзитета наведеног у пријави кандидата као први избор са обавезном назнаком пуног имена и презимена унапред одређеног ментора докторанда. У овом случају писмо мора потписати ректор или проректор универзитета наведеног као први избор кандидата;

–  апстракт.

Препорука доставити докумената која потврђују:

– списак научне публикације (уколико постоје) са назнаком библиографских података (највећи број разматраних публикација је 5);

_______________________________________________________________________

У периоду од 10. децембра до 10. јануара потребно је приложити скенове на свом налогу следећих документа:

 

1) Копију уверења из медицинске установе којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање  у Руској Федерацији (уверење треба да укључи информације о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА, хепатитиса Б и туберкулозе)

 

Обавезно преузмите ОБРАЗАЦ медицинског уверења у ЈЕДИНСТВЕНОМ ФОРМАТУ на српском језику

Линк за преузимање: ће се појавити после 20.септембра

У Србији потврду издаје лекар опште праксе надлежног Дома здравља, Дома здравља „Медицина рада“, студентске поликлинике или приватне поликлинике. Ако имате неке хроничне болести, који нису контраиндикација за школовање, потребно је то навести.

2) Оверени превод на руски језик медицинског уверења јединственог формата

3) Оверени прево на руски језик документа о образовању и прилога са оценама

__________________________________________________________________

Кандидат има право да самостално изабере место свог будућег школовања и има право да наведе максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

Кандидат ће добијати информацију о току разматрања његовог захтева.  Због тога је обавезно  да се у анкети-пријави обавезно наведе исправна  електронска адреса.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи  једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима).

Расподелу таквих кандидата по руским образовним установама у циљу обуке на припремном одељењу (факултету) врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са федералним органима власти у чијој надлежности  су образовне институције.

Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе  о конкретним роковима и начину одржавања додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу  додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Детаљније информације о списку смерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту http://минобрнауки.рф и у информационом систему

  

   Држављани Србије, који су се и раније школовали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на следећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Србију за 2022. годину треба да прођу избор у складу са захтевима наведеним у овом огласу.

Рок за предају документације је 10. децембар 2021. године.

________________________________________________________________

II Етапа. У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврђује комисија која се састоји од представника Россотрудничества у Србији, амбасаде Руске Федерације у Србији, и представника Министарства образовања, науке и технолошког развоја Србије, а такође на основу анализе и обрађивања података, списак одабраних кандидата Россотрудничество шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса.

Избор страних држављана, које је препоручила Србија у 2022/2023. академској години,  врши  Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са руским образовним установама уз помоћ Информационо-аналитичког система формирања и распоређивања квота.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на школовање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.

Детаљне информације о условима конкурса на сајту www.ruskidom.rs   

или на  тел. број : 011  2642-178, e-mail: [email protected]