О нама

Основно подручје дјеловања организације је систематски рад на продубљивању пријатељства српског и руског народа, што ћемо чинити путем учења језика, развијања свестране сарадње у области науке, културе, умјетности, спорта и привреде; те организовањем, умјетничких и других скупова, предавања и других разноврсних манифестација узајамности.

Иако постојимо релативно кратко, у досадашњем раду успоставили смо сарадњу са бројним институцијама и организацијама у земљи и иностранству те са представницима студената у Москви и Бањој Луци. Реализовали смо више пројеката и организовали неколико јавних манифестација.

 Мисија

Афирмација и његовање духовних, културних, научних и других видова сарадње између српског и руског народа имајући у виду културно историјску цјеловитост ова два народа.

Циљеви ће се остваривати кроз активности које укључују, али се не ограничавају на:

 • промовисање руске културе, историје и језика
 • активно укључивање руске емиграције у друштвене токове
 • афирмација и промовисање руско – српске сарадње, нарочито на пољу културе и образовања
 • организовање повољних путовања у Руску Федерацију са циљем упознавања са културном баштином и језиком
 • окупљање заинтересованих свих узраста са циљем упознавања са историјом руско – српских односа
 • пропагирање и међусобно упознавање са културним садржајима на територији Русије и Републике Српске
 •  одржавање концератa, позоришних представа, литерарних вечери, филмсих фестивала и других културних манифестација
 •  помоћ у очувању споменика и других историјских мјеста која обиљежавају заједничку борбу Руса и Срба
 •  повезивање са сличним организацијама на просторима Балакана, Русије и шире
 •  образовање чланова и свих заинересованих вриједностима православља
 •  организовање курсева руског језика
 •  учешће на међународним скуповима сродних организација у циљу што бољег повезивања са истим