Руски за дјецу

Курс руског језика за дјецу методички је прилагођен когнитивном развоју дјеце од 8 до 16 година. Мултимедијални и интерактивни садржаји прилагођени интересовањима дјеце омогућиће да најмлађи полазници брзо и успјешно савладају један од највећих свјетских језика.

Циљ курса је да најмлађи полазници савладају основе комуникације у практичним животним ситуацијама, формирају комуникацијске навике те да се самостално и са лакоћом споразумијевају на руском језику.

Садржај курса: савладавање фонетских специфичности руског језика кроз учење руске азбуке и акценатских правила говорења, теоријско разумијевање граматичких и правописних норми стандардног руског језика и њихова практична примјена кроз посебно осмишљене разговорне тематске цјелине прилагођене дјеци, формирање основног лексичког фонда.

Курс је прилагођен дјеци која не посједују предзнање из руског језика.

Предавач је професор руског језика и књижевности са вишегодишњим искуством рада у школском образовању и раду са дјецом.

Трајање курса: курс траје 8 мјесеци, настава прати школску годину и одвија се 2 пута седмично у трајању од по 60 минута, у вечерњим терминима.

Радимо у малим групама од 6 до 10 полазника.

За пријаву на курс испуните пријаву у наставку или пошаљите мејл на [email protected]

Уколико имате додатних питања ту је наш  контакт телефон за Бањалуки 066/383 413 и Београд 065 662 53 25