Доминанте српске културе, школа србистике у Русији – пријаве у току

Доминанте српске културе, школа србистике у Русији – пријаве у току

Доминанте српске културе, школа србистике у Русији – пријаве у току

Филолошки факултет Московског државног универзитета М.В. Ломоносов, филолошки факултет Државног универзитета у Санкт-Петербургу, Институт славистике РАН и Српско – руско пријатељство „Братство“ позивају вас да учествујете у Првој научно-практичној школи србистике „Доминанте српске културе“, која ће се одржати у периоду од 8. до 13. новембра 2019. године у здању МГУ „Красновидово“ (Московска област). Радни језици школе су руски и српски.

Позив је отворен за студенте и постдипломце из Русије, Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске, који су се специјализовали у области српског језика, књижевности и културе, словенске филологије и историје Словена.

За студенте катедре српске филолофије МГУ и СПбГу, као и студенте слависте универзитета Србије, Хрватске, Бих и Црне Горе учешће у школи је бесплатно и укључује програм школе, смјештај, исхрану и организоване екскурзије. Путовање до мјеста одржавања школе и назад организују и плаћају учесници.

Програм школе укључује:

 • Предавања и радионице водећих руских србиста, посвећене улози србистике у савременој науци, историји и дијалектологији српског језика, националним одликама српске књижевности, српско-руским културним везама, фолклору, етнографији и историји српског народа;
 • Научну конференцију младих аналитичара-учесника школе, укључујући њихове реферате и поруке.

Пријаве за учешће морају да садрже:

 • Кратку биографију (до једне странице)
 • Кратко мотивационо писмо (до једне странице)
 • Сажетак презентације (за студенте виших година и постдипломце, до једне странице) и реферат за студенте прве и друге године (до пола странице)

Пријаве са наведеном документацијом потребно је да пошаљите на мејл [email protected] Пријаве се примају до 31. марта 2019. године.

Излагања треба да имају реферативни карактер, а презентације треба да буду засноване на сопственом истраживању. Одлука организационог одбора о вашем учешћу ће вам бити достављена путем електронске поште најкасније до 1. маја 2019. године.

Смјернице за писање сажетка:

Сажетак треба да садржи наслов презентације/реферата и текст обима од 1500 до 2000 карактера са размацима, који у потпуности одражава циљ, задатке и резултате проведеног истраживања. Уз сажетак потребно је доставити и одабрану библиографију.

Теме за презентације и реферате у оквиру опште тематике школе су:

 • Одраз српске културе у језику, књижевности, умјетности и другим изражајним облицима;
 • Национална специфичност српске књижевности;
 • Специфичности српског историјског процеса;
 • Руско-српске језичке, културне и историјске везе;
 • Историја и диалектологија српског језика;
 • Типолошке карактеристике српског језика (српски језик међу другим словенским и европским језицима);
 • Српски фолклор у етнолингвистичкој перспективи.

Чекамо ваше апликације!