Руски фолклорни плесови

Руски фолклорни плесови

Руски фолклорни плесови

Већини нас је сигурно познат плес „казачок“, међутим у руском фолклору се крије још много интересантних народних плесова. Руски фолклорни плесови подразумевају спој игре и песме, неретко и глуме. Многи плесови имају и хумористичку ноту, па се осим уживања у уметности покрета и игре можемо и добро забавити док посматрамо руске плесаче.

Изведбу фолклорног плеса најбоље дочаравају народни ансамбли, међу којима су најпознатији Балет Игора Моисејева, „Берјоскаˮ, „Гжељˮ и ансамбл руске војске „Александровˮ, а многи од њих су гостовали на нашим просторима. Спектакли ових група су енергични, весели, динамични!

Основна форма руског народног плеса која се и најчешће изводи је „хоровод“. Током овог плеса, играчи се држе за руку и изводе различите покрете у колу, које  чува обредну симболику и дих јединства. Смисао је представити сиже песме која најчешће прати плес, па се најчешће одвија у виду „дијалога“ мушког и женског хоровода. Постоје различите варијације плеса, као што је „поточић“ у којом плесачи у пролазе између два реда других плесача провлачећи се испод њихових подигнутих руку и „берјоска“ који презентује слику младе руске девојке.

Нешто слободнија форма је плес „пљаска“ приликом ког можемо видети ударање ноге о земљу, ударање дланом о длан, а често су заступљени и изванредни покрети чучњева, те овај плес има нешто изазовнију акробатику. Углавном плесачи унутар плеса имају соло тачке са израженом акробатиком док остали плесачи у позадини играју.

Добро познати „казачок“ је одлика украјинских козака који се почео формирати још крајем 15. века. Углавном се везује за Кубан, али се игра и у многим другим областима. Карактерише га  динамичан покрет, убрзавање темпа и игра у пару.

Аутор текста: професор руског језика Милица Перић