СРПСКИ ЗА СТРАНЦЕ

Курс српског језика за странце

Курс српског језика за странце

Курс српског језика за странце осмишљен је као специјалан и професионално прилагођен курс сваком појединцу који жели да своју професионалну каријеру или приватни живот започне или настави на српском говорном подручју. Циљ курса је да полазници савладају основе комуникације у свим животним ситуацијама, формирају комуникацијске навике те да се самостално…