Курс српског језика за странце

Курс српског језика за странце

Курс српског језика за странце

Курс српског језика за странце осмишљен је као специјалан и професионално прилагођен курс сваком појединцу који жели да своју професионалну каријеру или приватни живот започне или настави на српском говорном подручју.

Циљ курса је да полазници савладају основе комуникације у свим животним ситуацијама, формирају комуникацијске навике те да се самостално и са лакоћом споразумијевају на српском језику.

Садржај курса: савладавање фонетских специфичности српског језика примјеном оба писма (ћириличног и латиничног), теоријско разумијевање граматичких и правописних норми стандардног српског језика и њихова практична примјена кроз посебно осмишљене разговорне тематске цјелине те формирање основног лексичког фонда.

Курс је прилагођен особама које не посједују предзнање из српског језика.

Настава се одвија на енглеском и српском језику.

Предавач је професор српског језика и књижевности са вишегодишњим искуством рада у школском образовању и курсној настави са странцима.

Облици наставе: групна и индивидуална курсна настава.

Трајање курса:

групна настава траје 4 мјесеца; настава се одвија 2 пута седмично у трајању од по 90 минута (2 школска часа) у вечерњим терминима.

индивидуална настава обухвата 50 школских часова у трајању од по 45 минута (25 двочаса); термини се усклађују у договору са предавачем.

Котизација за групну наставу је 240 КМ

Радимо у малим групама од 6 до 10 полазника.

За пријаву на курс испуните пријаву у наставку или пошаљите мејл на [email protected]

Уколико имате додатних питања ту је наш  контакт-телефон 066/383 413

  Име и презиме (обавезно)

  Годиште (обавезно)

  Е-пошта (обавезно)

  Број телефона (обавезно)

  Град / Општина (обавезно)

  Ваша порука (није обавезно)