Студирајте у Русији

СРП „Братство“ представља информације за све заинтересоване за студирање у Русији. Шта и где да студирате спада у ред најважнијих одлука у животу свакога појединца. Квалитетне информације, стручна помоћ при избору факултета може да буде непроцењива.

Студије у Русији

Руски образовни систем спада у најчувенији на свету. Сплетом политичких околности у прошлости исти нису били популисани на западу. Међутим ни тада, посебно не у новије време, њихов квалитет никада није довођен у питање. Кроз науку се утицаји једне културе, језика, економије и пословања најефикасније преносе. Из тог разлога Русија је осетила да улагањем у ту сферу може да допринесе благостању свога друштва. То је резултирало програмом субвенционисања високошколског образовања према страним студентима, што је довело до тога да су трошкови студија у поменутим земљама за стране студенте веома ниски, за разлику од студија у западним земљама где је висина школарине строго профитно оријетисана.

Школство у Русији је идентично са европским и слично америчком систему, и усклађено је на свим нивоима са Болоњском декларацијом о високом школству. Са једне стране то Вам омогућује мобилност при студијама између различитих факултета, а са друге стране пружа врхунско школовање по приступачним ценама.

Зашто Русија

Русија је у протеклих 20 година економски узнапредовала више него ли у претходних 60. Највећа држава на свету, са огромним природним ресурсима крије неслућени економски раст. Узевши у обзир отворену економију коју заступа у модерно време, огроман број високо квалификованих стручњака. Утицај Русије сваким даном експоненцијално расте. Тренутно светска економска сила бр. 7, највећи произвођачи енергије на свету, највећи произвођачи нафте на свету. Још у време Совјетског савеза, улагао се значајан проценат националног дохотка у образовање, што је створило врло добре темеље за данашњи систем високог образовања. У садашњости то улагање је умногостручено, и улаже се веома битан и додатан напор у отварању Русије ка Европи и свету, и то понајпре кроз високо школство. Пораст економске моћи Русије вуче за собом и раст интересовања за овом прелепом и моћном земљом. Руски језик иде паралелно са тим, и познавање истог помаже свакоме ко у будоћности жели да стекне предност у послу и животу.