Стипендије Владе Русије за студенте из РС/БиХ за школску 2016/2017

Информације о пријему држављана Босне и Херцеговине у високошколске установе Руске Федерације у школској 2016/2017

Министарство образовања и науке Русије и „Россотрудничество“ најављују пријем страних држављана, лица без држављанства и грађана Русије у иностранству за студирање на Руским федералним високошколским установама. Према одлуци Владе Руске Федерације бр. 891 од 8. октобра 2013. г. „О издвајању квота за студирање страних држављана и лица без држављанства у Руској Федерацији“, пријем се врши у оквиру квоте обезбјеђене федералним буџетом.

Конкурс за бесплатно студирање у Русији се састоји од двије етапе:

Прва етапа

Одабир кандидата у Босни и Херцеговони спроводи специјална Радна група Амбасаде Руске Федерације. Комплети докумената за сваког кандидата Амбасада прима најкасније до 20. марта 2015. године како би те апликације стигле у на врјеме „Россотрудничество“ ради спровођења друге етапе одабира. (Упитник за аплицирање и списак потребних докумената се налазе у прилогу). Након разматрања докумената Радна група Амбасаде ће позвати кандидата у Амбасаду на квалификационе испите.

Копије свих докумената морају имати нотаријално овјерени превод на руски језик. Непотпуни комплети и документи, који немају овјерени пријевод код судског тумача, неће бити размотрени.

Друга етапа

Даљи одабир сваког појединог кандидата врши Образовне установе Русије уз учешће Министарства образовања и науке.

Услови и напомене

За грађане БиХ, лица без држављанства те грађане Русије који стално живе у БиХ за 2016./2017. школску годину је предвиђена квота, односно одређени број стипендија Руске Владе – не више 40 кандидата.

У складу са Федералним законом бр. 273-ФЗ од 29. децембра 2012. г. „О образовању у Руској Федерацији“ странци који студирају у Русији у оквиру квоте обезбјеђене федералним буџетом добијају државне стипендије (стипендија се исплачује током цјелокупног студија независно од успјеха у школовању) те смјештај у студентском дому у складу са условима предвиђеним за држављане Руске Федерације који студирају на основу федералних стипендија. Страни држављани који долазе на стручно стажирање у оквиру основног образовног програма такођер има право на државну стипендију.

Страни држављани, који имају стечено високо образовање и примљене на стажирање по програму допунског професионалног образовања (стручног усавшавања) не добију државну стипендију осим случајева када је то прописано у међународним споразумима Руске Владе.

За особе које не знају руски језик у неопходном обиму се организује његово учење на припремном факултету или одјељењу које пружи потребну спрему за даље студирање на руском језику. Примпремни факултет (одјељење) такође обезбјеђује државну стипендију (важећу током цјелокупног студија независно од успјеха у школовању) и траје годину дана, која се не урачунава у рок школовања по основном професионалном програму.

Страни држављани који завршавају студирање на руским високошколским установама у текућој години и желе наставити студиј на сљедећем нивоу образовања се укључују у заједничку квоту земље.

Страни држављани сами сносе трошкове путовања до мјеста студирања.

Кандидат је обавезан сам наплатити годишњи полис здравственог осигурања.

Приликом попуњавања упитника (налази се у прилогу)

У упитнику обавезно навести шифру и назив изабраног студијског програма (укључујући програме усавршавања), који можете погледати овдје www.russia-edu.ru Истоврјемено треба обратити пажњу да страни студент има право изабрати од 3 до 6 високошколских установа као своје будуће мјесто студирања (али не више од 3 у сваком Федералном округу те не више од 2 у градовима федералног значења – Москва и Санкт Петербург).

У случају ако ниједан од универзитета наведених у упитнику није заинтересован за кандидата, коначну одлуку о пријему кандидата доносе Агенција „Россотрудничество“ и Министарство образовања и науке Руске Федерације.

Смјерови „Умјетност и култура“, „медицинска ординатура“, „асистентура“

Кандидати који аплицирају за смјер „Умјетност и култура“ морају такође проћи додатне уписне испите непосредно на факултету, за који аплицирају. Више инфорнације о смјеровима који захтјевају додатне уписне испите професионалног или умјетничког карактера има на сајту Министарства образовања и науке (htpp://minobrnauki.rf) те на сајту Информацијског система www.russia-edu.ru

За кандидата који аплицира за смјер „ординатура“ је обавезно познање руског језика у обиму довољном за савладање обавезног програма. Припремни факултет за споменуту категорију кандидата није предвиђен.

Осим тога, државне стипендије такође обухватају посебне програме за припрему наставног особља и стручњака више категорије у области умјетности – стажирање типа „асистентура“. Овакви програми су намјењени за најталентоване представнике омладине, који су већ стекли високо образовање (степен магистра или специјалиста). Студирање према овим програмима се организује у редовној форми.

Резултати конкурса и упутства у вези добијања студијских виза се очекује најраније у јулу 2016. године.

Потребни документи

Апликације кандидата морају садржати сљедеће документе:

  • Попуњени упитник (анкета) са наљепљеном фотографијом у боји. Молимо доставити упитник у електронској форми на е-маил Амбасаде Русије у БиХ (русемббих@бих.нет.ба). У случају да нису попуњена сва поља упитник неће бити размотрен.
  • Скениране копије страница пасоша са личним подацима ради израде студијске визе. При томе пасош мора имати рок важења најмање 18 мјесеци од датума почетка важења улазне студијске визе.
  • Копија медицинске потврде о одсуству ХИВ/СИДА издате од стране јавне здравствене установе.
  • Копија медицинске потврде о одсуству контраиндикација за студирање у Руској Федерацији издате од стране јавне здравствене установе (т.ј. не приватне ординације, него јавног дома здравља).
  • Списак објављених радова или реферата ако их има.
  • Копије докумената о образовању са листом предмета и добијеним оцјенама. Кандидати, који још нису матурирали, подносе потврду од стране школе да су они у завршној години те списак оцјена из крајњег полугодишта.
  • Копије докумената (цертификата, диплома и т.д.), који потврђују побједе у међународним и домаћим (градским, општинским и другим) конкурсима, олимпијадама и сличним натјецањима.

Потребно је доставити документе у Амбасаду најкасније до 20. марта 2016. године.

Напомена 1.

За кандидате који аплицирају на краткорочно стажирање у оквиру високог стручног образовања и додатно стручно образовање (стручно усавршавање) нису потребне медицинска увјерења (тачка 3. и 4.).

Напомена 2.

Копије свих докумената морају имати овјерени пријевод код судског тумачана руски језик. Непотпуни комплети и документи, који немају нотаријално овјерени превод, неће бити размотрени.

Документи

Упитник-2016

За сва питања можете контактирати аташеа за културу Ану Ивљеву, телефон 033/668-147, e-mail: [email protected]

Значајне странице везане за студирање у Русији:

http://www.russia.edu.ru/

http://www.langrus.ru/content/view/228/339

http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/

http://www.cie.ru/eng_foreuni_pr

http://ined.ru/

http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=1791