Стипендије Владе Русије за студенте за школску 2021/2022.

Министарство високог образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс  за пријем држављана Босне и Херцеговине и сународника који стално живе у БиХ, на студирање у 2021/2022. академској години о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији.

Регистрација ће бити отворена од 20. јануара до 20. фебруара 2021. године.

Студенти имају могућност да:

 • Наставе студирање одмах послије стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
 • Студирају бесплатно
 • Добијају новчану стипендију (у износу од 1.300 рубља и више у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех
 • Буду смјештени у студентском дому

Одабир кандидата застудирање спроводи се у двије етапе.

Прва Етапа

Одабир кандидата за студирање спроводи специјална Радна група Амбасаде Руске Федерације у Босни и Херцеговини. У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму аплицирања на информационом систему http://edu.rs.gov.ru и приложе у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

 1. Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји.

У случају да поља обиљежена као обавезна не буду попуњена, Министарство образовања и науке Русије неће разматрати документацију кандидата.

Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана, скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве;

 1. Скенирану копију прве странице пасоша (странице које се читко виде и садрже податке релевантне за припрему позивног писма) и пријевода на руски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Пасош треба важити најмање 1,5 годину од момента потенцијалног издавања визе за студирање у Русији (март 2022.г. и дуже);

 1. Копију лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;
 2. Копију документа из јавне медицинске установе земље пребивалишта кандидата којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за студирање у Руској Федерацији (документ треба да буде издат од стране јавне здравствене установе, т.ј. не приватне ординације);
 3. Копију документа о образовању и додатак са оцјенама уз диплому.

Уколико кандидат приликом аплицирања за конкурс још није добио диплому о завршеном средњем или високом образовању, прима се увјерење из образовне установе да је наведена особа ђак/студент посљедње године студирања;

 1. Копију уверења о положеним испитима (оцјене), ако кандидат још није завршио студирање;
 2. Списак објављених научних радова (уколико постоје) и тезе за кандидате који уписују докторски студије;
 3. По вашој жељи може се приложити и мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан пријевод код судског тумача), копије неких других захвалница, диплома, цертификата и сл.

Пажња!

У случају да кандидат нема документа о образовању, кандидат доставља последње уверење о положеним испитима са оцјенама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

За ученике средњих школа потребно је приложити  сведочанства са оцјенама за 3 претходно завршена разреда и такође оцјене за прво полугодиште последњег 4. разреда.

За студенте 4. године основних студија потребно приложити потврду о положеним испитима закључно са посљедњим зимским испитним роком и потврду о количини преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

ВЕОМА ВАЖНО:

Сви документи морају бити преведени на руски језик и оверени од стране судског тумача.

Приликом аплодовања докумената на сајту http://edu.rs.gov.ru потребно скенирати оригинал документа и превод на руски језик.

У случају неиспуњавања бар једног од захтева, инострани држављанин губи право да студира у Руској Федерацији, и његова документација неће бити разматрана.

Треба узети у обзир да при попуњавању пријаве (Направление подготовки) шифра и назив студијског смјера које кандидат бира мора строго да одговара списку студијских смерова који су објављени на сајту www.russia-edu.ru.

Кандидат има право да самостално изабере мјесто свог будућег студирања и има право да наведе максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

У случају да ниједна од наведених у анкети-пријави образовних институција због неких разлога не одабере кандидата као свог будућег студента, право коначне одлуке о одређивању основног мјеста студирања има Министарство образовања и науке Русије.

Кандидат ће добијати информацију о току разматрања његовог захтјева. Због тога је обавезно да се у анкети-пријави обавезно наведе исправна електронска адреса.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним опћеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току цјелокупног периода студирања, неовисно од постигнутих резултата). Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима).

Расподелу таквих кандидата по руским образовним установама у циљу обуке на припремном одељењу (факултету) спроводи Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са федералним органима власти у чијој надлежности су образовне институције.

Кандидати који конкуришу на смјер групе „Умјетност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе о конкретним роковима додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Информације о датумима додатних тестирања креативних способности у другим образовним институцијама налазе се на сајтовима датих институција.

Детаљније информације о списку смјерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту http://minobrnauki.rf и у информационом систему на www.russia-edu.ru.

Кандидати који аплицирају за програме специјализације у медицини (ординатура) морају обавезно да владају руским језиком у обиму који је довољан за праћење наставе на образовном програму (Б2). Такви кандидати се не распоређују на припремна одељења.

Документација која није комплетирана у складу са руским захтевима, није преведена на руски језик и нема печат судског тумача неће бити разматрана.

Држављани Босне и Херцеговине, који су и раније студирали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на следећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Босну и Херцеговину за 2020. годину треба да прођу избор у складу са захтевима наведеним у овом писму.

Друга Етапа

У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврђује Радна група Амбасаде Русије у БиХ а такође на основу анализе и обрађивања  података, списак одабраних кандидата Амбасада шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса.

Одабир страних држављана, које је препоручила Босна и Херцеговина у 2021/2022. академској години, врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са руским образовним установама уз помоћ Информационо-аналитичког система формирања и распоређивања квота.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на студирање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до мјеста студирања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.

Консултације можете да добијете на:

тел. број: 033 668-147

е-маил: русемббих@бих.нет.ба

Контакт: аташе Анастасија Гајдаленок

Детаљна информација о условима конкурса, студирања и смештаја:

http://edu.rs.gov.ru

https://russia.study

Минобрнауки России – minobrnauki.rf

Россотрудничество – http://rs.gov.ru/

Рособрнадзор – http://obrnadzor.gov.ru