Потому что или поэтому?

Потому что или поэтому?

Потому что или поэтому?

Приликом учења руског језика, једна од великих недоумица је када треба употребити ПОТОМУ ЧТО, а када ПОЭТОМУ. Иако понеки примери могу изгледати конфузно, заправо је веома лако разликовати их и одлучити се за једно уколико поразмислимо о значењу реченице. Наиме, ПОТОМУ ЧТО има значење узрока, разлога, док ПОЭТОМУ има значење резултата. Хајде да видимо на примерима!

Он мало спит, потому что много работает. (Он мало спава, зато што много ради.)

У овој реченици видимо да је узрок тога што субјекат мало спава то што много ради.

Он много работает, поэтому мало спит. (Он много ради, зато и мало спава.)

У овој реченици видимо да је резултат тога што субјекат много ради то што мало спава.

Још једна типична грешка везана за ПОТОМУ ЧТО је постављање на првом месту у реченици. Многи би рекли: Потому что сегодня холодно, я никуда не пойду! (Пошто је данас хладно, никуда нећу ићи.). То није исправно јер ПОТОМУ ЧТО не може стајати на почетку реченице (сем у разговорном језику, у ком је много ствари дозвољено). Уколико желимо истаћи узрок на почетку реченице, можемо се послужити синонимом, који звучи ТАК КАК. Реченица: Так как сегодня холодно, я никуда не пойду! (Пошто је данас хладно, никуда нећу ићи.) је сасвим исправна, а исказали смо исто оно што смо хтели уз помоћ ПОТОМУ ЧТО. ТАК КАК је дакле синоним ПОТОМУ ЧТО, може га заменити и унутар реченице, док за разлику од ПОТОМУ ЧТО може стајати и на почетку.

Он мало спит, потому что много работает. = Он мало спит, так как много работает.

Так как много работает, он мало спит.

Треба водити рачуна и да не помешамо ПОЭТОМУ са предлошко-падежном конструкцијом ПО ЭТОМУ: Мы любим гулять по этому лесу. (Волимо да шетамо по овој шуми). По значењу реченице видимо да није никако реч о некаквом резултату, већ да су у питању предлог ПО и именица у дативу.

Аутор текста: професорка руског језика Милица Перић