Економија

Јужни ток-кратак преглед

  Енергетика је питање које је снажно отворено у неколико посљедњих година са тенденцијом да одреди политичке и економске односе у цијелом свијету. Сама енергетска стабилност, генерално, зависи од постојања инфраструктурних енергетских објеката, јер они обезбеђују стабилност снабдевања, те је изградња нових гасовода не само потреба већ нужност.