5 занимљивости о руском језику

5 занимљивости о руском језику

5 занимљивости о руском језику

Руски језик је најраспрострањенији језик за евроазијском континенту. Има највише говорника међу свим словенским језицима. Има највише изворних говорника међу свим европским језицима.

Три најдужа глагола руског језика садрже чак 24 слова:

  • переосвидетельствоваться – преиспитати се
  • субстанционализироваться – субстантивизирати се
  • интернационализироваться – интернационализовати се

Двије најдуже именице такође садрже 24 слова:

  • человеконенавистничество – мизантропија
  • высокопревосходительство – екселенција

У руском језику постоје ријечи које садрже три иста самогласника један до другог:

  • длинношеее – дуговрато
  • змееед – змијолики орао

Постоје реченице хомоними, односно реченице које када се прочитају звуче исто али имају сасвим другачије значење:

«Мы же на ты» – Ми смо на ти.               «Мы же на ты» – Ожењени смо.

«Несуразные вещи»  – Сулуде ствари.     «Несу разные вещи». – Носим разне ствари.

«Покалечилась»”  –  Повриједила (сам) се.    «Пока лечилась» – Док сам се лијечила.

«И дико мне»  Осјећам се дивље.     «Иди ко мне»  – Дођи мени.

«Ему же надо будет» –   Биће му потребно.    «Ему жена добудет» –  Супруга ће добити за њега.

«Ты же ребёнок» –  Ти си дијете.   «Ты жеребёнок» – Ти си ждријебе.

« С утками» – Са паткама.              «Сутками» – Данима.

«Надо ждать»  – Потребно је чекати.    «Надо ж дать» – Потребно је дати.